Postitused

Isikuandmed

Kujutis
1. TUTVUSTUS

Minu nimi on Simo Runnel. Enne nimede eestistamist olid Runnelid Kressonid. Minu esivanemad on kandnud veel perekonnanimesid Ligi, Osa, Moora, Mora, Karu, Ilves ja Urtson. Alguses pandi mulle loosiga eesnimeks Kristjan, aga vanemad vaatasid, et ei ole Kristjani nägu ja muutsid nime Simoks.

Sündisin 1. mail 1977 Tartus, kus ma olen pidevalt elanud. Aastal 1984 läksin inglise keele kallakuga Miina Härma nimelisse Tartu 2. keskkooli. Keskkoolis läksin klassi, millel lisaks keelekallakule oli olemas ka reaalkallak. Kui ma kooli lõpetasin, kandis see juba nime Miina Härma Gümnaasium. Aastal 1995 astusin Tartu Ülikooli õppima ajalugu. Kui ma ajalukku sisse poleks saanud, oleksin hakanud õppima füüsikat (vähemalt esimesel aastal). Ülikooli lõpetasin aastal 2000, tolleaegsete arvutuste järgi keskmise hindega 4,89 viiepallisüsteemis, suulistel eksamitel 5,00. Olin õppinud lähiajalugu ülemastmes, Eesti ajalugu keskastmes ning üldajalugu ja kunstiajalugu alamastmes. Nüüd asusin õppi…

Magistritöö ja muid linke

Kujutis

Lõpetamata eeposed

Kujutis
1. EEPOS
TÕLGITUD VIIEST KEELEST

Maht: 11 peatükki
Tegevusaeg: muinasaeg
Kirja pannud: Simo Runnel, Klaus-Eduard Runnel, ühe koha dikteeris ka Toomas Runnel
Kirjapanemisaeg: 1994-19971.

See juhtus ennemuistsel aal
kui mõni loom veel rääkinud
siis linnud valitsenud maal
ja meres valitsenud vaal
ja teised vaevas röökinud
ja pilved taevas rääkinud
ja nõiad eland metsa sees
kus olnud nende koobas suur
ja nõiad tantsind koopa ees
ja ümberringi kasvand puud
ja linnades ja külades
kus inimesed istusid
nad hõisates ja halades
seal üksteist karvust kiskusid
koerad ka seal kisklesivad
kassid käisid mööda katust
haiged poris visklesivad
peeti nende peale matust
Teisel aastal tulnud Toola
linnadesse toonud soola
Valitsema Toola nii sai
Olnud tema suurem kõigist
Valitsema Toola nii jäi
Soola kandis oma köögist
Suures metsas eland röövlid
ainult suhkrut leidnud söögist -
läinud Toola poole röövlid -
Toola soola ostnud söögiks.
Toolast saanud rikas rikas
ostnud suhu valehambad
Varakambris hästi pik…

Kodulehekülje luuletusi

Kujutis
1. AVALUULETUSED

* Kui ma olen paha laps lööb mu maha äike selle vastu ma ei saa sest et olen väike
Aga kui ma olen hea paistab mulle päike valgustab ta lahkesti kõiki minu käike

* Kes on mu kapsa põllul käind ja suuri kapsapäid seal näind, see peaks teadma kes ma olen - kel kapsaid süia isu pole.

* Me vahel sajab lumi ja siin kus taevasina teeb lume valgeks päike see päike olen mina
Te palvetage ikka et ma ei kustuks ära ja igavesti kestaks mu vari ja mu sära

* Ootame nüüd sündimist et alustada kõndimist kes kõnnib oma jalgadel maha see ei salga end enne sellest tüdimist
Ootame mil koolitund on meie elu põhisund kui pähe jäänd kõik õpikud ja muudki trikid õpitud siis alles vaim on karastund
Ootame mil teha tööd palehigis päevad ööd kui oluline võitlussalk kel taskusse ka jookseb palk kuid palga suurus - see on nöök
Ootame nüüd juubelit et lahti teha pudelit pudelite siltidel neil värvilistel piltidel võib näha elu mudelit
Ootame nüüd vanadust et läbi teha rabandust kui rohkelt haigu…